Linery

Linery stanowią dopasowane i elastyczne leje wewnętrzne. Wykonujemy je na podstawie otrzymanego modelu 3D gotowego linera dla kończyny górnej lub dolnej. W przypadku naszych klientów projektujemy je sami.