MRI/CT > Model 3D > Druk 3D

Otrzymanie modelu 3D z obrazowania medycznego, to kwestia przesłania plików DICOM. Cały proces jest automatyczny i bazuje na segmentacji struktur przy użyciu sieci neuronowej.