Ortezy do Rehabilitacji Dłoni

Orteza do rehabilitacji dłoni przeznaczona jest dla osób po udarach, wylewach lub urazach czaszkowo-mózgowych, u których pojawiła się niepełnosprawność ruchowa. Rozpoczęta jak najszybciej i systematycznie prowadzona rehabilitacja funkcjonalna daje możliwość odzyskania przez pacjenta przynajmniej części utraconej sprawności, a tym samym wpływa na jakość życia. Podczas wykonywania ćwiczeń stymulujących dłoń, aktywna orteza wspiera fazę wyprostu palców wzmacniając mięśnie i prowadzi do generowania wzorców ruchowych.