Proteza funkcjonalna TOLKA

TOLKA Manual Assistant jest certyfikowanym wyrobem medycznym – to funkcjonalno-kosmetyczna proteza ręki. Wskazana jest dla osób po amputacji kończyny górnej poniżej stawu łokciowego oraz osób z niewykształconą w pełni kończyną górną na poziomie przedramienia. Stanowi jednocześnie element estetyczny oraz pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak chwytanie i przenoszenie przedmiotów o niewielkiej masie.